Code tạo Menu reposnsive tuyệt đẹp cho blogger

Hello xin chào các bạn trong bài viết hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn một code menu rất đẹp dành cho blogspot và nó reponsive trên rất cả các thiết bị.

Menu Reponsive blogger
Menu Reponsive blogger

Code được lấy nguồn từ mybloggertricks.com các bạn có thể xem demo ngay link bên dưới nhé. Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger - Chủ đề - Chỉnh sửa HTML
Bước 2: Copy toàn bộ code bên dưới đặt phía sau thẻ <body>

<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<style>
#menu{
background: #9e9e9e;
color: #FFF;
height: 40px;
border-bottom: 2px solid #DDD;
box-shadow: 1px 2px 9px #B1B1B1;
border-top: 2px solid #DDD;
}
#menu ul,#menu li{margin:0 auto;padding:0 0;list-style:none}
#menu ul{height:45px;width:1024px}
#menu li{float:left;display:inline;position:relative;font:bold 0.9em Arial;text-shadow: 1px 2px 4px #838383;}
#menu a{display: block;
line-height: 40px;
padding: 0 14px;
text-decoration: none;
color: #FFF;
}
#menu li a:hover{
color: #E4E4E4;
-webkit-transition: all .1s ease-in-out;
-moz-transition: all .1s ease-in-out;
-ms-transition: all .1s ease-in-out;
-o-transition: all .1s ease-in-out;
transition: all .1s ease-in-out;
background: #5FC6EB;
}
#menu input{display:none;margin:0 0;padding:0 0;width:80px;height:30px;opacity:0;cursor:pointer}
#menu label{font:bold 30px Arial;display:none;width:35px;height:36px;line-height:36px;text-align:center}
#menu label span{font-size:16px;position:absolute;left:35px}
#menu ul.menus{
height: auto;
overflow: hidden;
width: 170px;
background: #50B7DC;
position: absolute;
z-index: 99;
display: none;
}
#menu ul.menus li{
display: block;
width: 100%;
font:normal 0.8em Arial;
text-transform: none;
text-shadow: none;
border-bottom: 1px dashed #31AFDB;
}
#menu ul.menus a{
color: #FFF;
line-height: 35px;
}
#menu li:hover ul.menus{display:block}
#menu ul.menus a:hover{
background: #5FC6EB;
color: #FFF;
-webkit-transition: all .1s ease-in-out;
-moz-transition: all .1s ease-in-out;
-ms-transition: all .1s ease-in-out;
-o-transition: all .1s ease-in-out;
transition: all .1s ease-in-out;
}
@media screen and (max-width: 800px){
#menu{position:relative}
#menu ul{background:#111;position:absolute;top:100%;right:0;left:0;z-index:3;height:auto;display:none}
#menu ul.menus{width:100%;position:static;padding-left:20px}
#menu li{display:block;float:none;width:auto; font:normal 0.8em Arial;}
#menu input,#menu label{position:absolute;top:0;left:0;display:block}
#menu input{z-index:4}
#menu input:checked + label{color:white}
#menu input:checked ~ ul{display:block}
}
</style>
<nav id='menu'>
<input type='checkbox'/>
<label>&#8801;<span>My&#160;Blogger&#160;Tricks</span></label>
<ul>
<li><a href='/'>Home</a></li>
<li><a href='#'>About</a></li>
<li><a href='#'>Drop Down <font size='1'>&#9660;</font></a>
<ul class='menus'>
<li><a href='#'>Tab 1</a></li>
<li><a href='#'>Tab 2</a></li>
<li><a href='#'>Tab 3</a></li>
<li><a href='#'>Tab 4</a></li>
<li><a href='#'>Tab 5</a></li>
<li><a href='#'>Tab 6</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href='#'>Contact</a></li>
<li><a href='#'>Drop Down <font size='1'>&#9660;</font></a>
<ul class='menus'>
<li><a href='#'>Tab 1</a></li>
<li><a href='#'>Tab 2</a></li>
<li><a href='#'>Tab 3</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href='#'>Advertise</a></li>
</ul>
</nav>
</b:if>
Bước 3: Nhấn save và xem kết quả.

Link demo tại đây: http://static-html-theme.blogspot.com/