Chia sẻ code tạo đồng hồ thời gian đơn giản

Giới thiệu với các bạn code tạo đồng hồ thời gian rất đơn giản bằng js. Các bạn có thể chèn vào bất cứ đâu miễn là có hỗ trợ js và HTML cho blogspot cũng như các mã nguồn khác.
tạo đồng hồ thời gian đơn giản bằng js
Code tạo đồng hồ thời gian đơn giản bằng js & HTML

Nếu sử dụng blogspot bạn có thể tạo widget HTML/Javascript trong bố cục sau đó chèn code bên dưới vào. Bạn cũng có thể đặt nó ở dưới cùng Footer trong template của bạn.
<center><script>var myVar=setInterval(function(){myTimer()},1000); function myTimer() {var d=new Date(); var t=d.toLocaleTimeString(); document.getElementById("h").innerHTML=t;}</script>
<span id="h"></span>
<script type="text/javascript">
n=new Date();if(n.getTimezoneOffset()==0)t=n.getTime()+(7*60*60*1000);else t=n.getTime();n.setTime(t);var dn=new Array("Chủ nhật","Thứ 2","Thứ 3","Thứ 4","Thứ 5","Thứ 6","Thứ 7");d=n.getDay();m=n.getMonth()+1;y=n.getFullYear()
document.write(dn[d]+", "+(n.getDate()<10?"0":"")+n.getDate()+"/"+(m<10?"0":"")+m+"/"+y)
</script></center>
<style>
#h {font-weight:400;
    display: block;
    font-size: 30px;
    margin: 0 0 5px;
    letter-spacing: 5px;
}
</style>