Hướng dẫn sửa lỗi không move or copy được sheet của Excel 2007 2010 2013 2016

Sửa lỗi không move or copy được sheet của Excel 2007 2010 2013 2016

Khi bạn copy 1 của mình ra 1 sheet nữa, cùng tên với tên cũ, sử dụng chuột kéo thả và giữ Ctrl chẳng hạn, khi đó có thể gặp 1 lỗi sau. Bảng hộp thoại hiện ra, phải nhấn Yes rất nhiều lần. Nội dung đầy đủ như sau:

Aformula or sheet you want to move or copy contains the name “ “ , which already exists on the destination worksheet . Do you want to use the version of the name ?

To use the name as defined in the destination sheet , click Yes

To rename the range referred to in the formula or worksheet , click No , and enter a new name in the Name Conflict dialog box.

Chức năng Protect Workbook, không cho phép thay đổi cấu trúc của bảng tính như thêm, xóa, di chuyển, hay đổi tên các Sheet. Tuy nhiên, có thể bạn chỉ muốn ngăn chận việc thêm Sheet thôi, còn những việc khác thì vẫn cho phép. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa lỗi không copy được sheet của Excel. Đoạn code sau đây giúp bạn làm việc đó

Các bước thực hiện:

Bước 1: Mở file excel mà bạn cần xóa các sheet ẩn lên. 

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Alt +F11

Bước 3: Hộp thoại Microsoft Visual Basic for application hiện ra. Từ thanh menu click vào Insert - Module

Bước 4: copy toàn bộ đoạn code bên dưới dán vào khung chạy code

Sub do_loop_names()

Dim vJunkName As Name

Debug.Print ThisWorkbook.Names.Count

For Each vJunkName In ThisWorkbook.Names

    vJunkName.Delete

Next vJunkName

End Sub

Bước 5: Nhấn phím F5 để chạy code và chờ đợi một lát để ý lúc code chạy con trỏ chuột của bạn nhấp nháy đến khi nó dừng hoàn toàn thì save lại là xong.

Kết luận: Như vậy qua bài viết trên tôi đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể chạy một code đơn giản VBA trên 1 file excel bị lỗi, Chúc các bạn thành công nhé!