Hướng dẫn xóa tất cả các sheet ẩn trong file excel

Hướng dẫn xóa tất cả các sheet ẩn trong file excel

 Bạn có 01 file excel có rất nhiều sheet và sheet ẩn, giờ bạn mình muốn xóa tất cả các sheet ẩn đi thì làm thế nào. Trong bài viết hôm nay it269 xin chia sẻ cho các bạn một đoạn code VBA nhỏ có thể giúp bạn xóa tất cả các sheet ần này đi một cách nhanh chóng

Các bước thực hiện:

Bước 1: Mở file excel mà bạn cần xóa các sheet ẩn lên. 

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Alt +F11

Bước 3: Hộp thoại Microsoft Visual Basic for application hiện ra. Từ thanh menu click vào Insert - Module

Bước 4: Copy toàn bộ đoạn code VBA bên dưới dán vào

Code VBA xóa tất cả các sheet ẩn trong file excel

Bước 5: Nhấn F5 để chạy code và chờ trong giây lát việc xóa sheet ẩn mất thời gian nhiều hay ít nó còn phụ thuộc vào số lượng sheet ẩn trong file excel của bạn.

Sub DeleteHiddenSheets()

'PURPOSE: Remove any hidden sheets from the active workbook

'SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.com/the-code-vault

'NOTE: This macro skips over Very Hidden sheets

Dim Removals As Long

'Turn Off Alerts

  Application.DisplayAlerts = False

'Loop Through Each Sheet in Workbook

  For Each sht In ActiveWorkbook.Sheets

    'Test if Sheeet is Hidden

      If sht.Visible = xlSheetHidden Then

        sht.Delete

        Removals = Removals + 1

      End If

  Next sht

'Turn Alerts Back On

  Application.DisplayAlerts = True

'Report How Many Were Removed

  If Removals = 1 Then

    MsgBox "[1] sheet was removed from this workbook."

  Else

    MsgBox "[" & Removals & "] sheets were removed from this workbook."

  End If

End Sub

Chúc các bạn thành công!