Download Windows 7 SP1 Mới Nhất 6.1.7601.24214 Trực Tiếp Từ Microsoft

Download Direct Link Windows 7 SP1 LDR Escrow 7601.24214


Như các bạn đã biết Microsoft đã thông báo ngừng hỗ trợ Windows 7 từ  ngày 14 tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên có một điều là Microsoft đã phát hành bản Windows 7 SP1 mới nhất với số hiệu 6.1.7601.24214 với tên gọi Win 7 SP1 LDR Escrow. Bộ cài đặt này được tích hợp các bản cập nhật vá lỗi đến 8/2018. Thông tin về Windows 7 SP1 mới nhất Build 24214

Tích hợp các bản cập nhật vá lỗi đến 8/2018


Download Windows 7 SP1 LDR Escrow 7601.24214 nguyên gốc từ Microsoft
  • LDR (Limited Distribution Release): Gói cập nhật phát hành giới hạn.
  • Escrow: Các bản dựng trở thành các mốc quan trọng (thường là RC hoặc RTM), vì chúng không có bất kỳ lỗi nghiêm trọng nào.
  • Như vậy, bản win 7 sp1 cập nhật 8/2018 từ Microsoft này mặc dù chưa phải là bản cuối cùng (nếu có) vẫn là bản đáng tin cậy.

Link Download từ trang chủ Microsoft
Rar 7601.24214.180801-1700.win7sp1_ldr_escrow_CLIENT_PROFESSIONAL_x64FRE_en-us.iso Download