Nội quy

Nếu bạn sử dụng trang web này có nghĩa là bạn cần phải tuân theo những điều kiện sử dụng mà chúng tôi quy định tại đây. Điều này nhằm đảm bảo lợi ích cho 2 bên. Do đó, nếu bạn không hài lòng với bất kỳ điều khoản nào dưới đây thì xin bạn hãy ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Nội dung trên website do chúng tôi xây dựng bao gồm giao diện, bố trí nội dung mô tả, hình ảnh thuộc quyền sở hữu của thuthuat.xyz cũng như một số nguồn khác từ internet. Nó có thể được thay đổi không cần báo trước.
  2. Bạn không có quyền sử dụng lại những nội dung từ trang web thuộc bản quyền của chúng tôi để thực hiện các hoạt động thương mại. Đồng thời chúng tôi cũng không chịu bất cứ trách nhiệm trực tiếp cũng như gián tiếp nếu bạn sử dụng nội dung trên trang web này và gây thiệt hại cho người khác.
  3. Các bài viết do thuthuat.xyz chia sẻ miễn phí, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các vẫn đề lỗi hay bản quyền.
  4. Bạn phải thừa nhận chúng tôi được miễn mọi trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin không chính xác nào đến mức tối đa theo sự cho phép của pháp luật.
  5. thuthuat.xyz có thể liên kết với nhiều website khác. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung của những trang web được liên kết từ trang web của chúng tôi